Riistanhoitoyhdistyksille

Ohessa liitteenä riistanhoitoyhdistyksille tiedoksi ja tiedon levittämistä varten maa- ja metsätalousministeriön antama asetus:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus riekon metsästyksen kieltämisestä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa ja
eräissä Lapin maakuntaan kuuluvissa kunnissa metsästysvuonna 2013—2014 (621/2013)

Asetus on saatavilla internetissä FINLEX:issä:

http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2013/sk20130621.pdf

MMM:n tiedote
Metsäkanalintujen metsästysajat päätetty
26.08.2013
Syksyn metsäkanalintujen metsästysajat on päätetty. Heinä-elokuun vaihteessa tehdyt riistakolmiolaskennat kertovat, että metsäkanalintujen pesinnät onnistuivat tänä vuonna pääosin suotuisasti ja kannat ovat vahvistuneet viime vuodesta.
Metson, teeren ja pyyn metsästys alkaa normaalisti 10.9. ja jatkuu lokakuun loppuun. Metson metsästys kiellettiin jo viime vuonna kolmeksi vuodeksi Varsinais-Suomen maakunnassa ja Uudenmaan maakunnassa lukuun ottamatta Lapinjärven, Loviisan ja Myrskylän kuntia (MMM asetus 456/2012). Muutoin metson, teeren ja pyyn metsästystä ei ole tarpeen tänä vuonna rajoittaa.
Maa- ja metsätalousminiteriö on antanut asetuksen riekon metsästyksen rajoittamisesta. Riekkokanta on edelleen heikko muualla kuin Ylä-Lapissa, vaikka kanta on paikoin muuallakin kohentunut. Siksi maa- ja metsätalousministeriö rajoittaa riekon metsästystä Pohjois-Suomessa. Riekon metsästys on tulevana syksynä kielletty kokonaan Kalajoki- ja Pyhäjokilaaksoissa Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvissa Alavieskan, Haapajärven, Haapaveden, Kalajoen, Kärsämäen, Merijärven, Nivalan, Oulaisten, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Reisjärven, Sievin ja Ylivieskan kunnissa.
Lisäksi riekon metsästys on kielletty lokakuun ajan Kainuun maakunnassa, Lapin maakunnassa lukuun ottamatta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kuntia sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Alavieskan, Haapajärven, Haapaveden, Kalajoen, Kärsämäen, Merijärven, Nivalan, Oulaisten, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Reisjärven, Sievin ja Ylivieskan kuntia. Tällä alueella riekon metsästys on sallittua 10.–30.9.2013. Ylä-Lapissa Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa metsästysasetus sallisi riekon metsästyksen 10.9.–31.3.
Muualla Suomessa riekon metsästys on kielletty jo aiemmin. Riekko on rauhoitettu metsästysasetuksella koko vuoden Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Kymenlaakson, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen, Satakunnan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen maakunnissa. Sen lisäksi on voimassa maa- ja metsätalousministeriön asetus (457/2012) riekon metsästyksen kieltämisestä kokonaan Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnissa metsästysvuosina 2012—2015.
Metsästysaikojen rajoittamisjärjestelmä uudistettiin vuonna 2011 voimaan tulleen riistahallintouudistuksen yhteydessä. Uuden lain puitteissa voidaan rajoittaa metsäkanalintujen metsästystä ennen syksyn metsästyskauden alkamista. Rajoitukset pohjautuvat tuoreisiin laskentatuloksiin, jotka Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) koostaa samana kesänä. Ministeriö varmistaa asetuksen avulla, että metsästystä harjoitetaan metsästyslaissa säädetyn kestävän käytön periaatteen mukaisesti.
Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Janne Pitkänen, p. 0295 162 338Terveisin / Hälsningar,

Janne PitkänenYlitarkastaja / Överinspektör

Maa- ja metsätalousministeriö / Jord- och skogsbruksministeriet

Luonnonvaraosasto / Naturresursavdelningen